Aki Linden

Lainaus

Ilpo Lahti, psykiatrian dosentti, Turku

Olen tuntenut Akin opiskeluajoista lähtien. Hän perustaa mielipiteensä ja toimintansa varsin perusteelliseen taustatyöhön ja faktoihin ja kykenee muuttamaan käsityksiään, mikäli uutta tietoa ilmenee eivätkä aiemmat toimintamallit olekaan osoittautuneet toimiviksi. Taustalla on kuitenkin humaani ajattelutapa siitä, miten parempiosaisten on tuettava niitä, joilla ei mene hyvin. Mielenterveyden merkityksellisyys sosiaali- ja terveydenhuollossa on hänelle selviö. Eivätkä koulutus- ja kulttuuriasiat ole hänelle vieraita. Aki on väsymätön puurtaja edellä mainitsemieni asioiden edistämiseksi.