Tieteen ja tutkimuksen kunnianpalautus

Ajankohtaista,Yleinen

SDP:n vaaliohjelman eräs innostavimpia asioita on ”Tieteen ja tutkimuksen kunnianpalautus”. Sillä tarkoitetaan paitsi tieteellisen tutkimuksen sekä kehittämis- ja innovaatiorahoituksen (TKI) määrärahojen korottamista, myös tieteen arvostuksen palauttamista. Sipilän-Orpon hallituksen ”saavutukset” tällä alueella ovat tunnetut: rahoituksen raju leikkaaminen ja useissa kommenteissa vähättelevä sävy tiedettä, tutkimusta ja sen tekijöitä kohtaan.

SDP vaatii tutkimusmäärärahojen korottamista, riittävää perusrahoitusta tutkimustoimintaan, jotta tutkijoilla on todellinen mahdollisuus keskittyä tutkimukseen. Tutkimustiedon käyttö yhteiskunnalisen päätöksenteon perusteena on jälleen saatava kunniaan.

Varsinais-Suomen kannalta on erityisen tärkeää toteuttaa seuraavat uudistukset/muutokset:

  1. Maan teollisuuden ja teknologian ”veturina” on Varsinais-Suomeen saatava lisää korkeimman tason tekniikan tutkimusta ja koulutusta. Se tarkoittaa konkreettisesti sitä, että Turun yliopistolle tulee antaa mahdollisuus tuottaa diplomi-insinööritutkintoja.
  2. Yliopistojen perusrahoitusta on vahvistettava. Jatkuva sirpaleisten ja lyhytkestoisten projektirahoitusten kanssa ”pelaaminen” on turhauttavaa ja syö voimavaroja, jotka tulisi voida käyttää itse tutkimustoimintaa.
  3. Turun seutu on Suomen vahvin ”terveysklusteri”, jolla tarkoitetaan koko laajaa terveystoimialaa: lääketeollisuus, tukkakauppa, apteekit, alan opetus ja tutkimus, yksityiset ja julkiset palvelut jne. Kliinisen (= potilashoitoon liittyvän) terveystieteellisen tutkimuksen rahoitusta on lisättävä perustutkimusrahoituksen ohella. Sitä tehdään erityisesti sairaaloissa ja muualla terveydenhuoltojärjestelmässä.

Seuraavalla vaalikaudella pitää tehdä kunnianhimoista tutkimus- ja tiedepolitikkaa ja palauttaa tieteelle ja tutkimukselle sille kuuluva kunnia.