Sote-uudistus ja perustuslakivaliokunnan lausunto

Ajankohtaista,Sote

Luin eilisen Perustuslakivaliokunnan lausunnon sote- ja maku-uudistuksesta huolella läpi tänä aamuna, 76 sivua vaativaa tekstiä. Hitaasti, miettien ja alleviivaten luin. Teen perusteellisen arvion siitä myöhemmin tänään ja julkaisen sen. Tässä yhteydessä yleinen johtopäätökseni on seuraava.

Lausunto on kriittisempi kuin eilen tiedotuvälineissä annettiin ymmärtää. Olennaisiin ja isoihin asioihin vaaditaan muutoksia, jotta lait voitaisiin säätää normaalissa järjestyksessä. Sellaisia ovat mm. kuntien oikeus jatkaa palvelutuottajina, joka olisi erittäin tärkeä asia. Hallitus on jo pariin kertaan “pyyhkinyt pöytää” tällä perustellulla vaatimuksella.

Kuntien nykyiset terveyskeskukset ja kuntayhtymien sairaalat ovat paljon tutumpia asiakkaille, potilaille ja yhteiskunnalle ja niihin henkilöstökin sitoutuu eri tavalla kuin epämääräiseen “maakunnan liikelaitokseen” tai “maakunnan suun terveydenhuollon yksikköön”. Kilpailutilanteessa tällä on merkitystä.

Toinen suuri asia on se, että maakunnan tulee aidosti ja oikeasti varmistaa kansalaisten palveluiden saanti. Tämä edellyttää omia tiloja, laitteita, henkilöstöä jne. myös niissä palveluissa, jotka menevät markkinoille. Tämä johtuu siitä, että kysymys on kansalaisten peruspalveluista, kouluun verrattavista. Ei niitä voi jättää suunnitellussa laajuudessa markkinoiden armoille.

Kysymys ei ole enää vain siitä, että syntyykö jossain joskus ns. markkinapuutetilanne, vaan maakunnan tulee aidosti luoda “kattava varajärjestelmä”, jotta kansalaisten palvelut turvataan. Nämä siis markkinoilla toimivien yritysten ja maakunnan omien markkinoilla olevien yksiköiden lisäksi. Tämä on iso asia, joka mullistaa koko lain. Ei sitä uudelleen parissa päivässä kirjoiteta. Todennäköisesti yritetään selvitä taas jollain “sanamuotojen muutoksella”.

Monimutkainen EU-notifikaatio on edelleen auki. Sitä käsitellään lausunnossa yhdeksän sivun laajuisesti. Annetaan kaksi mahdollisuutta, joko EU:lle ilmoitetaan, että Suomi tekee laajasti yksityiseen tuotantoon ja markkinoihin perustuvan sote-järjestelmän ja jäädään odottamaan EU:n kannanottoa tai sitten valinnanvapaudesta säädetään vasta EU:n linjauksen jälkeen.

Koko arvio sote-uudistuksesta oikeastaan tiivistyy kahteen virkkeeseen sivulla 62. Ensiksi todetaan sivun yläosassa, että “valiokunta kiinnitti jo lausunnossaan PeVL 26/2017 vp huomiota siihen, että yksityisen palvelutuotannon varaan olennaisilta osiltaan perustetun sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän …” Siis valiokunta pitää järjestelmää olennaisilta osiltaan yksityisen palvelutuotannon varaan rakentuvana! Ja sitten seuraavassa kappaleessa todetaan, että “… kiireessä laadittu järjestelmä ei pysty turvaamaan riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluita yhdenvertaisesti perustuslain 19 §:n edellyttämällä tavalla.”

Huomautan, että edellä siteerasin kahdesta peräkkäisestä kappaleesta, jotka liittyivät notifikaation pohdintaan, mutta kun tämän lukee kokonaisuudessaan, muodostuu selkeä käsitys siitä millaiseksi Perustuslakivaliokunta tulevan (?) järjestelmän arvioi: olennaisilta osiltaan yksityiseen palvelutuotantoon perustuvaksi ja siitä seuraa riski, että turvaako se yhdenvertaiset palvelut, Ja tämän johdosta valiokunta on esittänyt ja esittää muutoksia!

Lausunnon lopussa valiokunta antaa harvinaisen vahvat moitteet hallitukselle siitä, että koko prosessi ei ole ollut hyvän lainsäädäntötavan mukaista.

Viitataan mm. laajaan toimeenpanoon jo ennen lakien käsittelyä ja valinnanvapauspilotteihin, joihin on annettu merkittävästi rahoitusta, vaikka lait ovat säätämättä ja niiden arviointikin on kesken. “Perustuslakivaliokunta painottaa edelleen sanottujen seikkojen merkitystä ja kiinnittää valtioneuvoston vakavaa huomiota hyvään lainsäädäntötapaan.”

Kun itse olin valtion virkamies eli lääninlääkäri, jonka tehtäviin kuului läänin alueen terveydenhuollon valvonta, tarkoitti sanonta “kiinnittää vakavaa huomiota” varsin painavaa moitetta, joka annettiin yleensä vakavista rikkeistä.