Sote kaatui – hallitus kaatui

Ajankohtaista,Sote

Viittaan edelliseen kirjoitukseeni “Jos sote kaatuu”. Nyt se kaatui ja hallitus kaatui samalla. Jälkimmäinen on puhdasta vaalitaktiikkaa. Gallupit alkoivat olla murskaavia. Hallituspuolueet halusivat päästä ”soterasitteista” vapaana vaalikentillä. Näin ei tule kuitenkaan käymään. Koko tämä ”harjoitus” (kuten jotkut sitä kutsuvat, en minä) tullaan kyllä ruotimaan perusteellisesti- ja ne valmisteluun palaneet miljoonat myös.

Selvää on, että 300 kunnan ja kymmenien kuntayhtymien sotejärjestelmä ei ole se, jolla Suomi voi kestävästi kohdata tulevaisuuden, ja jolla suomalaiset saavat laadukkaat ja hyvin toimivat palvelut. Tämä oli selvää jo vuonna 2014 kun kaikki eduskuntapuolueet yhdessä olivat viiden sote-alueen kannalla. Silloin se kaatui virheelliseen rahoitukseen. Ei kunnilta voi pakkosiirtää 2/3 kuntaveron tuotosta uudelle lakisääteiselle alueorganisaatiolle. Valtion rahoitus olisi silloin ja on nyt oikea ratkaisu. Tältä pohjalta on HETI jatkettava. Alueita voi olla enemmänkin, mutta 18 on liikaa. Sekin on tosin parempi kuin nykyinen malli.

SOTEALUEITA on jo kahdeksan, tänä vuonna aloitti Kymenlaakson KymSote. Kannustan lisäämään niitä, kuten on tapahtumassakin.

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon pohjalta on rakennettava hyvin integroidut palvelut eli erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja terveydenhuoltoa lähellä olevat sosiaalipalvelut kuten vanhustenhuolto, vammaispalvelut ja lastensuojelu yhteen organisaatioon.

Yksityisiä palveluita voidaan käyttää alihankkijoina ostopalvelun ja palvelusetelin avulla. Niistä on hyviäkin kokemuksia.

Kokonaisulkoistukset pitää kieltää.

Myöhemmin voidaan huolellisen valmistelun ja kokeilujen kautta harkita valinnanvapauden hallittua laajentamista.

Nyt hetion tärkeintä panostaa terveyskeskusten vahvistamiseen. 1000 lääkäriä ja 1000 sairaanhoitajaa on palkattava avosairaanhoitoon. Sillä saamme kolme miljoonaa terveyskeskuskäyntiä lisää ja jokainen suomalainen pääsee jonottamatta hoitoon. Uskallan tämän luvata, koska olen kerran sen tehnyt (vuosina 1991-92 Porissa terveyskeskuksen johtavana lääkärinä.)