Sjukvårdsreformen föll – Regeringen föll

Ajankohtaista,Sote
aki linden ehdolla eduskuntaan vaaleissa 2019

Nu föll den och regeringen föll samtidigt. Det senare är ren valtaktik. Galluparna började vara förkrossande.

Regeringspartierna ville bli av med bördan av SoTe-reformen på de fria valfälten. Så kommer det dock inte att gå. Hela den här ”övningen” (som en del kallar den, inte jag) kommer nog att benas igenom noggrannt, och även så de miljoner som har lagts på beredningen.

Det är klart att det nuvarande systemet med vård som produceras av 300 kommuner och tiotals samkommuner inte är sådant att Finland med det på ett hållbart sätt kan gå in i framtiden, och med vilket finländarna får en kvalitetsmässiga och väl fungerande tjänster. Det här var klart redan år 2014 då SAMTLIGA PARTIER I RIKSDAGEN tillsammans var för fem sjukvårds-områden. Då föll det hela på en felaktig finansiering. Inte kan man med tvång överföra 2/3 av intäkterna från kommunalskatten till en ny lagstadgad regionorganisation. Statens finansiering skulle då ha varit den rätta lösningen, liksom den är det nu också. Utgående från den här grunden bör man GENAST gå vidare. Sjukvårdsområdena kan vara flera, men 18 är för många. Men även det skulle vara bättre än den nuvarande modellen.

Det finns redan åtta SJUKVÅRDSOMRÅDEN. I år började Kymmenedalens KymSote. Jag uppmanar till flera, så som också håller på att ske.

På basen av den offentliga social- och hälsovården bör man bygga väl integrerade tjänster, dvs. Specialsjukvård, bashälsovård och sociala tjänster i hälsovårdens närhet, så som åldringsvård, tjänster för handikappade och barnskyddet i en enda organisation.

Privata tjänster kan användas som underleverantörer genom köptjänster och servicesedlar. Det finns även goda erfarenheter av dem.
Fullständiga utlokaliseringar bör förbjudas. I ett senare skede kan man efter en omsorgsfull beredning och omsorgsfulla försök överväga en kontrollerad utvidgning av valfriheten.

Nu, GENAST, är det viktigaste att sätta resurser på att förstärka hälsocentralerna. 1000 läkare och 1000 sjukvårdare bör anställas inom den öppna hälsovården. Därmed får vi tre miljoner flera besök på hälsocentralerna och VARJE FINLÄNDARE FÅR VÅRD UTAN ATT KÖA. Det vågar jag lova, eftersom jag redan en gång har gjort det (som ledande läkare på hälsocentralen i Björneborg åren 1991-92)