Tiedote: Etävastaanottojen väärinkäytölle on laitettava stoppi

Kansanedustaja Aki Lindén eduskunnassa.

Viime viikkoina on uutisoitu etävastaanottojen väärinkäyttöön liittyvistä ongelmista sosiaali- ja terveyspalveluista. SDP:n kansanedustaja Aki Lindén vaatii hallitusta etsimään ratkaisuja tilanteeseen.

– Uutiset pieniä asiakkaitaan etäyhteydellä kohtaavista lastensuojelun työntekijöistä ja lääkäreitä etävastaanottoihin painostavista konsulttiyhtiöistä vetävät hiljaiseksi. Vaikuttaa uhkaavasti siltä, että etäpalveluista on tulossa ratkaisu, josta etsitään ihmelääkettä sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus- ja henkilöstöpulaan. Pahimmillaan silloin haetaan säästöjä ihmisten hengen ja terveyden kustannuksella.

Oikeissa tilanteissa käytettynä erilaiset etäpalvelut ja etävastaanotot ovat ehdottoman tärkeä ratkaisu, jotka sujuvoittavat palveluita, helpottavat ihmisten arkea ja tuovat säästöjä hyvinvointialueille, muistuttaa Lindén. Etäpalveluiden käyttö ei voi kuitenkaan lähteä pelkästä säästötarpeesta.

– Kun lastensuojelun asiakkaita tavataan vain etäyhteydellä tai mielenterveysongelmista kärsivä nuori saa toiveistaan huolimatta vastaansa pelkän tietokoneen näytön, mennään liian pitkälle. Asiakkaiden lisäksi etäpalveluiden vääränlainen käyttö kuormittaa henkisesti myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka joutuvat toimimaan jatkuvasti ammattietiikkansa vastaisella tavalla. Etäpalveluiden käytössä tulisikin kuunnella konsulttien sijasta sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöitä.

Viime kädessä syy etäpalveluiden käyttöön sopimattomissa yhteyksissä näyttäisi olevansäästöpaineissa ja resurssipulassa, Lindén huomauttaa. Siksi on hallituksen vastuulla löytää tilanteeseen ratkaisuja.

– Hyvinvointialueiden toistuva viesti on, että säästötarpeet ovat liian suuria ja säästöt joudutaan tekemään liian lyhyellä aikavälillä. On hallituksen vastuulla huolehtia siitä, että jokainen suomalainen saa tarvitsemansa avun. Nyt hallituksen viesti hyvinvointialueille on, että apua ei ole tulossa ja säästöjä on pakko tehdä tässä ja nyt. Samalla hallitus pyrkii palkkamallillaan tuomitsemaan naisvaltaiset julkisen sektorin alat ikuiseen palkkakuoppaan, mikä vain pahentaa sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöpulaa. Hallituksen lyhytnäköinen politiikka johtaa hyvinvointialueilla hätäisiin ratkaisuihin, joiden seurauksista kärsivät tavalliset suomalaiset.

– Hätäisten leikkausten sijasta hallituksen on annettava hyvinvointialueille työrauha, jotta ne voivat tehdä tarvittavat uudistukset kestävällä tavalla. Hallituksen tulisi myös rajoittaa voitontavoittelua sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotta etävastaanottoja ei käytetä vain keinona tehdä entistä enemmän rahaa terveysjäteille. Aivan minimissään tarvitaan selkeät pelisäännöt sille, että etäpalveluiden käyttöä on aina arvioitava myös potilaan tilanteesta käsin, ei rahapussi edellä, Lindén päättää.

Kommentit

Jätä kommentti