Tehdään vuodesta 2019 edistyksen ja tasa-arvon vuosi!

perhe on syömässä päivällistä ruokapöydän ääressä

Vuoden vaihtuessa on kansainvälinen tilanne levoton ja huolia herättävä.

Jännitys on kasvanut monessa maailmankolkassa.

USAn presidentti Trumpin arvaamaton politiikka, Venäjän kiihtyvä varustautuminen, Lähi-Idän kärkevä tilanne sekä EUn ja sen jäsenmaiden sisäiset ristiriidat luovat painostavan ilmapiirin.

Nyt tarvitaan nationalististen intohimojen lietsomisen sijasta järkevää ja realistista politiikkaa ja kansainvälistä vuorovaikutusta.

Pienenä maana Suomi ei ole ratkaisevassa asemassa, mutta meidän tulee omalta osaltamme näyttää mallia ja edesauttaa suurvaltojen välistä vuoropuhelua ja toimia johdonmukaisesti jännityksen lieventämisen puolesta sekä kahdenvälisissä suhteissa että YKssa ja muilla kansainvälisillä areenoilla.

Akuuttien kriisien rinnalla määrittää yhteisen maapallomme kehitystä ja tilaa vääjäämättömältä vaikuttava ilmaston muuttuminen.

Se ei ole kuitenkaan ”kohtalon” sanelema, vaan ihmisten toiminnan seurausta ja ihmiset voivat siihen myös vaikuttaa. Suomen tulee sitoutua yhteisiin kansainvälisiin tavoitteisiin ja olla mukana vaikuttamassa siihen, että niihin sitoutuvat myös muut valtiot.

Ilmastonmuutos ei tunne valtioiden rajoja.

Kuinka pitään noususuhdanne jatkuu Suomessa?

Kotimaassamme on maailmanlaajuinen taloudellinen noususuhdanne vetänyt viennin ja mm. rakentamisen ennätykselliseen vauhtiin, mutta viime kuukausien tiedot ennustavat nousuvaiheen hidastuvan ja mahdollisesti jopa kokonaan pysähtyvän.

Pääministeri Sipilän hallitus on noudattanut erittäin epäsolidaarista politiikkaa.

  • Työttömien, eläkeläisten, opiskelijoiden ja muiden pienituloisten etuuksia ja tärkeitä palveluja on leikattu.
  • Hallitus on voimakkaasti pyrkinyt ottamaan ”luulot pois” ammattiyhdistysliikkeeltä ja ”kyykyttämään” työväestöä ja toimihenkilöitä.
  • Konsensuksen sijasta on tarjolla ollut sanelupolitiikkaa.
  • Yritysten voitot ja suuryhtiöiden johtajien edut ovat kasvaneet, mutta palkankorotukset ovat olleet hyvin pienet ja julkisen sektorin työntekijöiltä on leikattu lomarahoista 30 %.
  • Ammattiyhdistysliike pakotettiin hyväksymään tämä uhkaamalla vielä pahemmilla vaihtoehdoilla.

On selvää, että olipa meneillään taloudellinen nousu- tai laskusuhdanne, kaikkein tärkeintä meille suomalaiselle on oikeudenmukaisuuteen perustuva politiikka, joka ei perustu yksipuoliseen saneluun vaan tasaveroiseen neuvotteluun, jossa huomioidaan talouselämän ja eri väestöryhmien oikeutetut näkemykset ja ollaan valmiita kompromisseihin.

Tällaista emme ole viime vuosina Suomessa nähneet

Nyt on saatava käänne ja muutos parempaan.

Vuoden 2019 ensimmäisestä päivästä on 104 päivää vaaleihin 14.4.2019.

Maamme historiassa tuo luku on suorastaan myyttinen. Nyt emme sentään taistele olemassaolosta kuten vuosina 1939-40, mutta itsenäisyytemme varmistanut sukupolvi ja heidän jälkeläisensä ansaitsevat parempaa kuin mitä Sipilän hallituksen aikana olemme saaneet.

Kohti muutosta ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa!

Tehdään se yhdessä!

Aki Linden

Erikoislääkäri ja valtiotieteen maisteri

Kansanedustajaehdokas

PS. En ole unohtanut sote-asioita, vaikka en edellä niistä kirjoittanutkaan. Siispä: soten markkinamalli on torjuttava. Se heikentäisi terveydenhuoltoamme ja vanhusten ja vammaisten palveluita.